Annonsera (företag) på hemsidan och i köp & sälj avdelningen på forumet

DieselClubSweden erbjuder företag och föreningar som är verksamma inom motorrelaterad branch att annonsera på hemsidan och utnyttja detta kraftiga medium för att sprida sitt budskap riktat till motorintresserade människor.

Annonsör på www.DieselClubSweden.se äger rätt att under tiden som annonsen löper, per kalendermånad eller år annonsera i forumets köp och sälj avdelning.

Aktuella priser

Samtliga annonser kan förekomma i en bannerrotation. Minimalt antal visningar av köpt banner är 1/3 av hemsidan totala visningar. Bannern är placerad på förstasidan till höger och kan komma att visas på undersidor också.

Sponsorbanner:
120x60px banner 1000kr per kalender år
Annonsbanner:
200x80px banner 2000kr per kalender år

www.dieselclubsweden.se
Webmaster: Daniel Hermansson
Layout skapad av Magnus Zotterman