Bli sponsor till klubben

Sponsor blir först medlem i klubben för att kunna sponsra. Vid företagssponsring erbjuder man klubben eller dess medlemar en vara eller tjänst där man har en ekonomisk vinning av medlemskapet i klubben.

Sponsor erbjuds gratis annonering för sina egna produkter/tjänster(företag) på forumet och under sponsorsidan på hemsidan. Sponsor erbjuds även möjlighet att köpa annonsbanner på hemsidan till rabbaterat pris.

Sponsor får även använda vårt namn i kommerciell reklam.

www.dieselclubsweden.se
Webmaster: Daniel Hermansson
Layout skapad av Magnus Zotterman